header5.jpg header2.jpg header1.jpg header4.jpg header3.jpg

Welkom op de Gabrie Mehenschool

 

TLIM banner

Uitgesproken, coöperatief en verantwoordelijk: Laat je invloed gelden!

Het motto van onze school is 'Laat je invloed gelden’, omdat het zorgt voor optimaal leren en welbevinden van kinderen!

Op de Gabrie Mehenschool begeleiden we de kinderen van peuter naar puber. Tijdens de basisschool leren de kinderen basisvaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig hebben, bijvoorbeeld voor hun beroep als ze volwassen zijn. Er is een grote kans dat dit beroep nu nog niet bestaat. Hoe weten we dan waarvoor we de kinderen opleiden? Precies weten we dat natuurlijk niet. Wat we wel weten, is dat iedere ontwikkeling en ieder beroep verantwoordelijkheid vraagt. Daarom is op onze school is ieder kind (mede)verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkeling.

Deze bewustwording proberen we op drie manieren te stimuleren. Allereerst betrekken we de kinderen actief bij het behalen van de doelen en de manier waarop zij deze bereiken. Leren doe je je leven lang, dus is het belangrijk dat ieder kind weet wat hij of zij nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Onze leerkrachten begeleiden de kinderen tijdens het leerproces en stemmen zo goed mogelijk af op hun onderwijsbehoeften.
Daarnaast mogen de kinderen van de Gabrie Mehenschool laten zien en horen wie zij zijn en wat zij willen. Dit is duidelijk zichtbaar tijdens onze groepsvergaderingen en de leerlingenraad. Kinderen mogen meedenken en praten en kunnen zo hun invloed laten gelden. We leren de kinderen daarbij wel dat er grenzen zijn aan wensen of ideeën.
Ten slotte passen wij de werkvormen van coöperatief leren vaak toe binnen het onderwijs op onze school. Daardoor beseffen de kinderen dat het belangrijk is om samen te spelen, werken en leren binnen een groep. Een samen bedacht idee is sterker dan het idee van een individu en samen bereik je meer dan alleen.

plekkeybanner3.jpg